Kiedy wykonuje się pomiary elektryczne?

W dzisiejszych czasach trudno obyć się bez sprawnej instalacji elektrycznej. Prąd dostarczany do domów, mieszkań, garaży i innych obiektów użytkowych zasila nie tylko podstawowe sprzęty znajdujące się w kuchni lub łazience, ale także Internet, bez którego trudno wyobrazić sobie zdalną pracę lub naukę. By wszystkie urządzenia działały sprawnie i nie nastąpiło zwarcie, niezbędne jest wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych. Kto może je wykonać i dlaczego są tak istotne? O tym oraz o innych niezbędnych informacjach ważnych dla każdego właściciela budynku w dzisiejszym wpisie. Zapraszamy!

Skutki niewykonania pomiarów instalacji elektrycznej

Większość budynków, nie tylko mieszkalnych, jest ubezpieczona. Uiszczana co miesiąc lub co inny okres czasu opłata stanowi finansowe zaplecze dla każdego, kto obawia się, że jego budynek zostanie zalany, strawi go pożar lub nastąpi inny, nieszczęśliwy wypadek. W trosce o to, by odszkodowania były wypłacane tym, którym zdarzył się prawdziwy wypadek losowy, a nie tragedia spowodowana błędem ludzkim lub umyślną usterką, wiele firm wprowadziło restrykcje co do wypłat należnej sumy pieniędzy. W myśl przepisów brak szans na uzyskanie odszkodowania mają ci, którzy nie wykonywali pomiarów elektrycznych w wyznaczonych terminach. Zaniedbanie ze strony właściciela przekreśla wszelkie szanse na uzyskanie choć części z wpłacanej kwoty, co jest bardzo bolesne. Ponadto, zwarcie w instalacji elektrycznej prowadzi bezpośrednio do jeszcze większego nieszczęścia. Jeśli przynajmniej raz w roku nie będą sprawdzane przewody oraz ogólna kondycja wszystkich mechanizmów, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń może dojść do tragedii ― porażenia prądem postronnej osoby. Warto również zaznaczyć, że Straż Pożarna oraz Państwowa Inspekcja Pracy są w stanie nałożyć znaczną karę pieniężną za niewykonanie pomiarów.

elektryk dokonuje pomiaru

Osoby odpowiedzialne za sprawdzenie pomiarów

Obowiązek zlecenia zwykle corocznych pomiarów eksploatacyjnych urządzeń elektrycznych spoczywa na dostawcy prądu ― w zakresie przyłącza i liczniku ― właścicielu obiektu oraz na użytkowniku lokalu. Przy czym zarządca, który ma za zadanie utrzymać stan techniczny budynku w nienagannym stanie, jest zobowiązany do uczestnictwa w odbiorze instalacji elektrycznej tuż po jej oddaniu, a także po różnych naprawach. Musi także kontrolować prace konserwacyjne oraz na bieżąco zgłaszać usterki. Po zakończonych działaniach należy skompletować dokumenty dotyczące danej awarii. Warto pamiętać, że wszystkie pomiary elektryczne powinny być spisane i zaprotokołowane na dowód, że sprawdzenie wszystkich instalacji nastąpiło.

Szukając firmy, która dokona pomiaru sprawności sprzętu, osprzętu i oprzewodowania warto postawić na doświadczonych fachowców, którzy nie tylko rzetelnie sprawdzą wszelkie nieszczelności, ale również usuną awarię. Mimo że może się to wydawać kosztowne z pewnością warto zadbać o bezpieczeństwo w budynku. W końcu jeżeli instalacje elektryczne są sprawdzane okresowo, można zabezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków oraz ewentualnych problemów związanych z wypłatą odszkodowania.