Rodzaje instalacji elektrycznych

Nauka zagadnień związanych z instalacjami elektrycznymi powinna rozpocząć się przede wszystkim od zaznajomienia się z tym, czym jest taka instalacja oraz jak się ją dzieli. Są to informacje przydatne zarówno dla samej osoby, która będzie zawodowo zajmować się elektryką, jak i dla każdego, kto chce mieć świadomość o zamontowanych w swoich domu modułach. Przydatna będzie również garść porad związanych ze sposobem montowania instalacji, aby móc je bezproblemowo odnaleźć i naprawić.

CZYM JEST INSTALACJA ELEKTRYCZNA?

Definicja instalacji elektrycznej nie jest zbyt skomplikowana i sposób jej działania można w łatwy sposób sobie wyobrazić – jest to zespół kilku urządzeń elektrycznych, w tym kabli, przewodów, tablic rozdzielczych, a także odbiorników i wszystkich elementów chroniących wymienione moduły. Instalacja elektryczna ma na celu dostarczyć prąd (energię elektryczną) z sieci rozdzielczej do odbiorników. Do takiej sieci trafia energia wyprodukowana bezpośrednio w elektrowniach, a odbiornikami są wszystkie urządzenia, z których korzysta się na co dzień – oświetlenie, sprzęty AGD/RTV czy inne elektryczne moduły.

kable instalacji elektrycznej

PODZIAŁ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Instalacje elektryczne dzielą się na kilka grup ze względu na rodzaj urządzeń odbierających energię, miejsce ich zamontowania, a także czas oraz sposób użytkowania. Podstawowy podział instalacji elektrycznych to:

– Oświetleniowe – są to instalacje, które mają na celu zasilić wszystkie źródła światła, takie jak lampy czy zewnętrzne wyświetlacze. Ich zadaniem jest również dostarczyć energię do mniejszych, przenośnych urządzeń grzewczych i podgrzewających wodę niewymagających dużej mocy. Przykładem takich są przenośne grzejniki lub czajniki elektryczne.
– Siłowe – wykorzystywane przede wszystkim w przemyśle, lecz także w mieszkaniach, które wyposażone są w większą ilość urządzeń elektrycznych. Tego typu instalacja zasila silniki i urządzenia grzewcze w modułach, które wymagają dużej mocy. Przykładem zastosowania takich instalacji w mieszkaniach jest posiadanie elektrycznego ogrzewania lub zautomatyzowanej kuchni.
W przypadku podziału ze względu na miejsce zamontowania instalacji specjaliści wyróżniają między innymi:
– Instalacje przemysłowe – jak sama nazwa wskazuje, są to instalacje, które umieszcza się w zakładach przemysłowych i wydobywczych. Przykładami są między innymi firmy zajmujące się przetwórstwem, a także przedsiębiorstwa z branży górniczej lub hutniczej. Tego typu instalacje tworzone są z myślą o zapotrzebowaniu na dużą ilość energii elektrycznej.
– Instalacje nieprzemysłowe – są to moduły wykorzystywane w budownictwie ogólnym, zarówno mieszkaniowym, jak i biurowym. Umieszcza się je w budynkach jedno- i wielorodzinnych, a także w obiektach użyteczności publicznej. W tym przypadku zapotrzebowanie na energię elektryczną jest z reguły mniejsze.
– Instalacje wykorzystywane w rolnictwie – montowane na terenie obiektów ogrodniczych i hodowlanych. Pozwalają dostarczyć energię elektryczną do wszystkich urządzeń niezbędnych do pracy na gospodarstwie. Ich moc może być różna, w zależności od sprzętu, jakim dysponuje właściciel gospodarstwa.
Jeśli chodzi o czas użytkowania urządzeń elektrycznych, eksperci podzielili instalacje na te stałe oraz tymczasowe, nazywane również prowizorycznymi. Pierwsze z nich umieszcza się na etapie wykańczania budynku, natomiast drugie mogą być przydatne podczas remontów i modernizacji obiektów, aby na krótki okres zapewnić sobie dostęp do energii elektrycznej.

montaż instalacji elektrycznej

SPOSÓB MONTAŻU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Jest kilka metod zamontowania przewodów i innych urządzeń elektrycznych, które dobiera się w zależności od przeznaczenia danego pomieszczenia bądź całego budynku, a także komfortu jego użytkowania. Są 3 główne metody montażu modułów elektrycznych:

– Instalacja wtynkowa – na ścianach układa się przewody, które następnie pokrywa się warstwą tynku. Jest to jedna z najtańszych i najszybszych metod zamocowania instalacji elektrycznej, choć jej późniejsza modernizacja może sprawiać właścicielowi problemy. W ten sposób zainstalowane urządzenia może być trudno znaleźć pod tynkiem, co będzie wymagało kucia ścian.
– Instalacja podtynkowa – elegancki sposób na ukrycie wszystkich przewodów. Przed zamontowaniem kabli tworzy się rowki, w których umieszcza się rurki. Następnie to właśnie w nie wkładane jest całe okablowanie i tynkuje się ścianę. Z zewnątrz nie widać instalacji, jednak odpowiednio poprowadzona pozwoli na jej modernizację bez konieczności kucia ściany.
– Instalacja natynkowa – sposób montażu, który nie uwzględnia pokrywania tynkiem urządzeń elektrycznych. Wszystkie przewody i moduły umieszcza się bezpośrednio na już otynkowanej ścianie. Cała instalacja jest widoczna, dlatego ta metoda zalecana jest do stosowania w przypadku pomieszczeń o niższych walorach estetycznych, jak garaże lub piwnice. W niektórych przypadkach okablowanie może zostać puszczone przy listwach przypodłogowych i wówczas można je nimi zasłonić.

Elektrycy, którzy zajmują się montażem urządzeń, będą brali również pod uwagę to, na jakie czynniki dana instalacja będzie narażona. Dlatego dzieli się je na te umieszczane w pomieszczeniach zwykłych, gdzie nie istnieje zagrożenie dla żadnego z modułów (np. mieszkania, lokale, biura), a także te, gdzie występuje ryzyko uszkodzenia instalacji w wyniku kontaktu ze szkodliwymi czynnikami (np. zakłady przemysłowe). Są również urządzenia zewnętrzne, czyli takie montowane poza budynkiem, gdzie ryzyko uszkodzenia jest najwyższe (np. instalacje odgromowe) – są one montowane w specjalny sposób, aby nie powodować zagrożenia dla budynku.

Należy pamiętać, że wszystkie urządzenia elektryczne powinny zostać podłączane, sprawdzane i modernizowane przez doświadczonych elektryków. Bezpośredni kontakt z prądem bez właściwego zabezpieczenia i umiejętności może powodować zagrożenie zarówno dla wykonawcy instalacji, jak i całego budynku. Warto zapoznać się ze wskazówkami, jak odnaleźć dobrego specjalistę, aby mieć pewność, że cała instalacja będzie bezpieczna.